ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | overfm.gr

RADIO

live radio icon

ΤΩΡΑ:  

Εκπομπή Επικοινωνίας

Όροι χρήσης

Πολιτική Ιδιωτικότητας / Πολιτική Απορρήτου Στην πολιτική ιδιωτικότητας της ιστοσελίδας μας σας εξηγούμε πώς η εταιρεία μας επεξεργάζεται, συλλέγει, αξιοποιεί, μοιράζεται και διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα, όταν εσείς επισκέπτεστε και όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στην ιστοσελίδα μας www.overfm.gr και στις συνδεδεμένες εφαρμογές κινητών συσκευών. Προσωπικό δεδομένο είναι κάθε πληροφορία σχετικά με εσάς. Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες και αυτές οι υπηρεσίες έχουν τις δικές τους πολιτικές ιδιωτικότητας. Εφόσον επιλέξετε την υπερσύνδεση ή την υπηρεσία τρίτου, θα πρέπει να μελετήσετε την πολιτική ιδιωτικότητας που σας παρέχει ο συγκεκριμένος υπεύθυνος επεξεργασίας στη δική του ιστοσελίδα.

Ι. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και πως τα επεξεργαζόμαστε: Τις ακόλουθες πληροφορίες μπορεί να συλλέγουμε κατά περίπτωση και αναλόγως με την πραγματοποιούμενη χρήση των υπηρεσιών και τις δικές σας προτιμήσεις, επιλογές και συναινέσεις:

ΙΙ. Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε αμέσως ή εμμέσως όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας: Ενδεικτικά όταν:

ΙΙΙ. Χρήση Cookies

ΙV. Ποια cookies χρησιμοποιούμε:

Μπορείτε να διαγράψετε ή να απορρίψετε τα cookies.

V. Χρήση των κοινωνικών δικτύων

VI. Google Analytics

https://support.google.com/analytics/answer/2611268?hl=el.

VII. Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

VIII. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

IX. Για ποιο διάστημα διακρατούμε (αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα

X. Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας μπορείτε να γνωρίσετε τα δικαιώματα που έχετε έναντι ημών ως υπευθύνων επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχουμε λάβει μέτρα προκειμένου να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε κάθε ερώτησή σας σε σύντομο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας και χωρίς την οποιαδήποτε χρέωση για την υπηρεσία αυτή. Σε περίπλοκες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την απάντησή μας. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε σχετικά για τους λόγους της καθυστέρησης και για τον προβλεπόμενο χρόνο αυτής που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις μήνες. Θα σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά ή με άλλο μέσο όπως εσείς ζητήσατε. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε διοικητικά έξοδα για την διεκπεραίωση ενός αιτήματος που επαναλαμβάνεται αδικαιολόγητα ή σε περίπτωση προδήλως αβάσιμης ή υπερβολικής αίτησης. Σημειώστε ότι θα πρέπει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας για να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Εάν πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να ενεργήσουμε με βάση το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τον λόγο της απόφασής μας αυτής, καθώς και για τις επιλογές σας για ένδικα μέσα. Αν πιστεύετε ότι η εταιρεία μας επεξεργάστηκε παράτυπα τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας για να επανορθώσουμε και με αυτό τον τρόπο να βελτιώσουμε την υπηρεσία μας και προς όλους τους επισκέπτες. Μπορείτε να μας στείλετε μια επίσημη καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω.

1. Δικαίωμα λήψης διαφανών πληροφοριών Θα σας προσφέρουμε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον ΓΚΠΔ σε σύντομη, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα, ιδιαίτερα για κάθε πληροφορία ειδικά για τα παιδιά. Θα παρέχουμε τις πληροφορίες προς εσάς γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα. Αν το ζητήσετε, θα παράσχουμε προφορικά τις πληροφορίες.

2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δικά σας δεδομένα Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς την επιβεβαίωση κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, αν ναι, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τον σκοπό της επεξεργασίας, β) τις σχετικές κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ) τους αποδέκτες στους οποίους έχουμε αποκαλύψει ή θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως τους αποδέκτες σε χώρες εκτός της ΕΕ. Σε περίπτωση που μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια χώρα εκτός της ΕΕ ή σε διεθνή οργανισμό, την ενημέρωση για τις κατάλληλες διασφαλίσεις (άρθρο 46 ΓΚΠΔ) σχετικά με τη διαβίβαση. δ) την περίοδο για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα ή τα κριτήρια που καθορίζουν το διάστημα αυτό, ε) την ύπαρξη του δικαιώματός σας να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, στ) το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ζ) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν συλλέγονται απευθείας από εσάς, να σας δώσουμε κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την πηγή τους, η) εάν υπάρξει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική, που ακολουθείται καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για εσάς.

3. Δικαίωμα αποκατάστασης ανακριβών δεδομένων Εάν επεξεργαζόμαστε εσφαλμένα ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διόρθωσή τους.

4. Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη λήθη») Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που σας αφορούν και να ανταποκριθούμε στο αίτημα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: α) Τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους είχαν αρχικά υποβληθεί σε επεξεργασία, β) Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας και δεν έχουμε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, γ) Δηλώνετε την αντίθεση σας με την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ (ως κατωτέρω υπό 8) και δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την εξακολούθηση της επεξεργασίας, δ) Τα δεδομένα έχουν επεξεργαστεί παράνομα, ε) Τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σύμφωνα με το νόμο, ζ) Η νόμιμη βάση της για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεση που δόθηκε από κηδεμόνα για ένα παιδί σύμφωνα με το άρθρο 8.1 ΓΚΠΔ και είτε (I) είστε ο κηδεμόνας και το παιδί είναι ακόμα κάτω από την ηλικία συγκατάθεσης, ή (II) είστε τώρα το παιδί ηλικίας μεγαλύτερης από την ηλικία συγκατάθεσης. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται η επεξεργασία τους: α) για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης, β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που απαιτεί επεξεργασία, γ) για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους γενικού συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, εφόσον η αίτηση είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σοβαρά την επίτευξη των στόχων αυτής της επεξεργασίας ή (ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

5. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στέλνοντας ένα αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας γνωστοποιείται με την παρούσα. Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία που έχουμε ήδη κάνει.

6. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

Όπου η επεξεργασία περιορίζεται βάσει των ανωτέρω, εκτός από τη συνέχιση της αποθήκευσης των δεδομένων, θα τα επεξεργαστούμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή: α) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών απαιτήσεων, β) για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου, ή γ) για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της ΕΕ ή ενός κράτους μέλους. Όπου περιορίζουμε την επεξεργασία, θα σας ενημερώσουμε προτού άρουμε τον περιορισμό.

7. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σ΄ εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν: η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και μόνο εφόσον τούτο είναι τεχνικά εφικτό. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

8. Δικαίωμα εναντίωσης Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται είτε στο έννομο συμφέρον κατ άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ είτε είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον κατ άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ΓΚΠΔ. Δεν θα υποβάλλουμε στη συνέχεια τα δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων είναι ο Κογκαλίδης Γεώργιος ([email protected]).

9. Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή Σε κάθε περίπτωση και για κάθε αίτημά σας έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την συνδρομή της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπου και μπορείτε να κάνετε αναφορά ή καταγγελία. Η διεύθυνση της Αρχής είναι Κηφισίας 1-3 ΑΘΗΝΑ, η ιστοσελίδα της www.dpa.gr και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 6475000 και φαξ 210 6475628