Θεοφάνεια

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

SMS 13033: Οι κωδικοί μετακίνησης σήμερα Θεοφάνεια, τι ισχύει για τις εκκλησίες

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θεοφάνεια: Τι ισχύει για τα SMS μετακίνησης στο 13033 και την απαγόρευση κυκλοφορίας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ιερό «αντάρτικο»! Ανοιχτές οι εκκλησίες τα Θεοφάνεια, λέει η Ιερά Σύνοδος